(English blog text below)

Het is een spannende tijd met gemengde gevoelens als je je beseft dat je baby klaar is om nieuwe smaken en structuren te ervaren. Nadat jij je baby de eerste 6 maanden borstvoeding hebt gegeven, is het tijd om je baby naast borstvoeding ook andere soorten voeding te geven. Het overgaan van moedermelk naar vaste voeding is een grote stap voor je baby. Hoewel je baby het vast fijn zal vinden om de nieuwe smaken en structuren te ervaren, is het slechts een oefening voor de toekomst. De Amerikaanse Academie van Kinderartsen bevelen het aan om wanneer je vast voedsel gaat toevoegen aan je baby’s dieet, je door moet gaan met het geven van borstvoeding totdat je baby op z’n minst 1 jaar is.

Signalen die aangeven dat je baby klaar is voor vaste voeding

Volgens de Mayo Kliniek zijn baby’s van 4 tot 6 maanden er klaar voor om vaste voeding te eten als aanvulling op de borstvoeding of flesvoeding. Rond deze tijd beginnen baby’s de coördinatie te ontwikkelen die hen helpt om vast voedsel van voor naar achter in de mond te krijgen zodat dit doorgeslikt kan worden.

Onderstaand tref je een aantal signalen aan waaruit je kunt opmerken dat je baby klaar is voor vast voedsel.

  • Is je baby in staat om het hoofdje rechtop te houden?
  • Kan je baby zitten zonder ondersteuning?
  • Stopt je baby de handjes of speelgoed in de mond?
  • Heeft je baby interesse in het voedsel dat jij eet?

Vaste voeding voor de eerste keer

Begin met een halve eetlepel of minder. Praat gedurende de maaltijd met je baby terwijl je hem/haar het eten geeft. In het begin zal je baby niet weten wat hij/zij met het eten moet doen. Hij/zij kan het eten door de mond laten gaan, verbaasd zijn en het eten zelfs weigeren. Je kunt het je baby de eerste keer makkelijker maken door eerst een klein beetje borstvoeding te geven en dan te switchen naar een de vaste voeding. Wissel dit steeds af en naarmate de vaste voeding opraakt geeft je meer borstvoeding. Hiermee voorkom je dat je baby gefrustreerd raakt als hij/zij veel honger heeft.

Verhoog de hoeveelheid vaste voeding geleidelijk zodat je baby de gelegenheid krijgt om te leren vaste voeding door te slikken. Dwing je baby niet om vaste voeding te eten wanneer hij/zij aan het huilen is of het hoofdje wegdraait. Je kunt je baby borstvoeding geven als het niet lukt met vaste voeding en een volgende keer probeer je het opnieuw. Beginnen met vaste voeding is een geleidelijk proces.

Testen op allergieën

Als je begint met het geven van vaste voeding, kun je het beste starten met bijvoorbeeld rijstebloem. Ook pap met extra ijzer is een goede optie. Hiermee verklein je de kans op eventuele allergische reacties. Mocht zich een allergische reactie voordoen, dan weet je direct welk ingrediënt de allergie heeft veroorzaakt. Wanneer je baby is gewend aan een bepaalde vaste voeding, geef hem/haar dat dan nog 2 tot 3 dagen voordat je overstapt op iets nieuws. Wanneer je een allergische reactie ziet zoals huiduitslag, diarree of spugen, stop dan met de vaste voeding en vraag advies aan de dokter.

Voeding die je de baby kunt geven

Kinderartsen bevelen aan om te starten met groenten voordat je fruit geeft. Binnen een paar maanden nadat je baby vaste voeding heeft gekregen, zou het dieet van vaste voeding moeten bestaan uit granen (pap of brood), groenten, fruit, eieren, vis en vlees. Vlees en groenten bevatten meer voedingsstoffen per maaltijd dan fruit of pap.

Voeding die je niet aan je baby moet geven

Bepaalde groenten zijn niet zo geschikt om in het begin aan baby’s te geven. Groenten zoals spinazie, sperziebonen, wortelen, pompoen en bietjes kun je beter niet geven omdat deze grote hoeveelheden nitraten bevatten. Nitraten zijn chemische verbindingen die bloedarmoede kunnen veroorzaken bij jonge baby’s. Je kunt beter mais, doperwten en zoete aardappelen gebruiken om de babymaaltijd klaar te maken.

In English: 

It’s an exciting time filled with mixed emotions to know your baby is ready to experience new taste and textures. After breastfeeding your baby for first six months, it’s time to give your baby different foods and as well as breast milk. Moving from breast milk to solid food is a big step for your baby. Though your baby is going to enjoy the introduction of new taste and textures, it is still just a practice session for the future. The American Academy of Pediatrics recommends that you when you add solid food to your baby’s diet, you should continue breastfeeding until your baby completes at least 12 months.

Signs to look if your baby is ready for solid food

According to Mayo Clinic, by the age of 4 to 6 months, babies are ready to eat solid foods as a compliment to breast feeding or formula-feeding. Around this time babies begin to develop the coordination that helps movement of solid food from the front of the mouth to the back for swallowing. Here are some of the signs that your baby is ready for solid foods.

  • Is your baby able to hold his/her head steady and in upright position?
  • Is your baby able to sit without support?
  • Is your baby mouthing his/her hands or the toys?
  • Is your baby showing interest in the food you are eating?

Feeding your baby for the first time

Start with half a spoonful or less. Talk to your baby while feeding throughout the process. Initially your baby may not know what to do with the food. He or she may roll the food around his or her mouth, look confused or may reject it altogether. You can make it easier for your baby to eat solid for the first time by giving your baby little breast milk and then switching to give your baby half-spoon food. Towards the end give your baby more breast milk. This will prevent the baby from getting frustrated when very hungry.

Increase the amount of food gradually to allow your baby learn how to swallow solids. Do not force your baby to eat when he or she is crying or turn his/her head. You can provide your baby breast milk for that time before trying again. Starting solid food is a gradual process.

Testing for allergies

Ideally the first solid food that’s given should be single-grain cereals. Iron-fortified infant cereal is also a good option. When starting out for the first time, begin with infant cereal that contains single ingredient, for example rice cereal or oatmeal. This will decrease the likelihood of allergic reaction. If there is any allergic reaction, you will immediately know what food ingredient caused it. When your baby learns to eat one food, move on to give other foods. Give a waiting period of at least 2 to 3 days before introducing another food. If you observe allergic reactions such as rash, diarrhea or vomiting, stop feeding new food and consult with child’s doctor.

Foods that you should give your baby

Pediatricians recommend starting with vegetables before fruits. Within few months of starting solid food, your baby’s daily diet should include variety of foods such as Cereals, Vegetables, Fruits, Eggs, Fish and Meats. Meats and vegetables contain more nutrients per serving than fruits or cereals.

Foods that should be avoided

Certain vegetables are not a good choice in early infancy. Vegetables such as spinach, green beans, carrots, squash and beets should be avoided since they contain large amounts of nitrates. Nitrates are chemical compounds that can cause anemia (low blood count) in young babies. Corn, peas and sweet potatoes are better choice for home prepared baby foods.