Hold me Close

Hechting is het verlangen en de behoefte van je baby om nabijheid te voelen. Deze nabijheid geeft baby’s veiligheid en geborgenheid. Direct na de geboorte, maar ook daarna, is huid-op-huidcontact het belangrijkste middel om hechting in werking te stellen.