Deze vormen van kraamzorg zijn bedoeld om de ouders en baby na een langdurige ziekenhuisopname of een adoptie op weg te helpen in de thuissituatie.