De Kleine Amsterdammer verleent kraamzorg volgens het Landelijk Indicatie Protocol. Het basispakket kraamzorg is vastgesteld op 49 uur over 8 dagen. Dit komt neer op ongeveer 6 uur zorg per dag waarbij de zorgverlening zal bestaan uit de volgende punten:

  • Verzorging en controle kraamvrouw.
  • Verzorging pasgeboren kindje.
  • Voorlichting, instructie en integratie kindje in het gezin.
  • Observeren, signaleren en rapporteren.
  • Waarborg van hygiëne.
  • Huishoudelijke basistaken.