Veelgestelde vragen

 

CORONA (COVID-19) en kraamzorg

Ja ! Tenzij u liever een intake op afstand heeft, een telefonisch gesprek of een videogesprek behoort ook tot de mogelijkheden. Heeft u nog geen afspraak dan nemen wij zo’n 6 weken voor de uitgerekende datum contact met u op
Ja, u krijgt van ons, zo lang dit mogelijk is, de zorg die tijdens het intakegesprek met u besproken is.
Jazeker! Moedermelk bevat belangrijke antistoffen, ga dus vooral door met voeden!
Ja, onze kraamverzorgende geeft echter geen hand en zal zoveel mogelijk zorg verlenen volgens het hands-off principe. Voor de (medisch) noodzakelijke handelingen zoals lichamelijke controles en eventuele begeleiding bij borstvoeding zal contact onvermijdelijk zijn. Door dit te minimaliseren, handhygiëne toe te passen en het gebruik van beschermende materialen (handschoenen en mond-neusmasker) gebeurd dit zo veilig mogelijk
Alleen als de kraamverzorgende op minder dan 1,5 meter afstand van u of uw baby komt, bijvoorbeeld als zij u begeleid bij het geven van borstvoeding of bij dagelijkse medische controles. Het staat uzelf, of uw gezinsleden uiteraard vrij om een zelf een mond-neusmasker te dragen in aanwezigheid van de kraamverzorgende, als u dit prettig vind.
Neem telefonisch contact met ons op, wij bespreken met u of dit invloed heeft op de zorg die u ontvangt
Neem éérst telefonisch contact op met uw huisarts. Neem daarna telefonisch contact met ons op, wij bespreken met u of dit invloed heeft op de zorg die u dan ontvangt
De gezondheid van onze kraamverzorgenden monitoren wij nauwlettend. We volgen hierbij de richtlijn van het RIVM voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. U kunt erop vertrouwen dat onze kraamverzorgende alleen bij u thuis komt als dit volgens de richtlijn ook mag
Wij adviseren u om bezoek te minimaliseren. Denk hierbij ook aan de kwetsbare (risico) groep van 70-plussers en stel bezoek met gezondheidsklachten uit. Om blootstelling aan contact met verschillende personen zoveel mogelijk te minimaliseren vragen wij u om, als er bezoek komt, dit te doen als de kraamverzorgende niet aanwezig is.
De kraamverzorgende werkt nauw samen met de verloskundige. Zonder de controles die zij dagelijks doet en informatie die zij geeft kunnen wij uw gezondheid en die van uw baby niet monitoren. Neem contact met ons op als u ondanks dit geen zorg wil ontvangen
De kraamverzorgende werkt nauw samen met de verloskundige. Zij zal telefonisch contact opnemen met de verloskundige wanneer dit nodig is. Op indicatie zal de verloskundige dan ook langskomen. Neem hierover zo nodig contact op met uw verloskundige.
Neem telefonisch contact met ons op 020-6706060 of kijk op de site van RIVM voor algemene informatie

 

INSCHRIJVEN

Je kunt je inschrijven via de website. Tevens is het mogelijk om dit telefonisch te doen via telefoonnummer 020 – 67 06 060.
Wij hebben overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappijen.
Ja, je kunt bij ons je voorkeur voor een kraamverzorgende aangeven tijdens de inschrijving en/of het intakegesprek. Op basis van haar (eigen) beschikbaarheid, zorgen wij er voor dat de kraamverzorgster gedurende de kraamweek geheel of gedeeltelijk de zorg zal komen verlenen.

 

INTAKE

6 á 8 weken voor je uitgerekende datum neemt de intaker contact met je op om een afspraak te maken voor het intakegesprek.
Je kunt via contact op deze website het telefoonnummer van de intaker bij ons opvragen, zodat je direct een afspraak met haar kunt inplannen.

 

KRAAMZORG

De verloskundige is eindverantwoordelijke voor het welzijn van moeder en kind. De kraamverzorgende speelt daarin een belangrijke ondersteunende rol. Op het moment dat de kraamzorg geweigerd wordt kan de verloskundige het welzijn van jou en je baby niet langer waarborgen en komt de cliëntveiligheid in het geding. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt en in overleg met de verloskundige kan de kraamzorg op eigen risico worden stop gezet.
De uren kraamzorg die je maximaal kunt krijgen worden bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP), gemiddeld is dit 49 uur. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken.
Het is in de wet vastgelegd dat je recht hebt op minimaal 24 uur kraamzorg over 8 dagen.
Ja, bij De Kleine Amsterdammer hebben wij medewerkers die de volgende talen uitstekend of native speaking spreken: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Tjechisch, Slowaaks, Arabisch, Marokkaans, Surinaams, Hindi, Papiamento.
Indien je voor 15 uur ’s middags thuis bent komt er nog dezelfde dag een kraamverzorgende langs. Zij beantwoordt je eerste vragen, begeleidt bij het voeden, doet controles en zorgt ervoor dat je met vertrouwen de eerste nacht thuis in kunt. Op indicatie van verloskundige of arts kan na 15.00 uur nog een eerste opvang plaats vinden gedurende de avond en de nacht.
Je kunt dit overleggen met de kraamverzorgende. Het behoort echter niet tot de taken van de kraamverzorgende. Zorg er dus voor dat er iemand is die de kinderen kan brengen en/of halen.
Iedere kraamverzorgende geeft haar eigen persoonlijke tint aan de kraamtijd. Alhoewel het niet tot de taken behoort vinden sommige kraamverzorgenden het leuk om voor een ander te koken. Wel kun je natuurlijk vragen of zij vast de boodschappen in huis kan halen voor het avondeten.
Onze planners doen hun uiterste best om de continuïteit van kraamzorg te waarborgen, net zoals de balans tussen werk en privé van onze medewerksters (voor iedereen dus zo min mogelijk wisselingen). Onze medewerkers zijn één team aan kennis en ervaring. Wij krijgen regelmatig terug van cliënten dat onze plezierige collegialiteit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en als zeer prettig wordt ervaren ondanks of soms zelfs dankzij een wisseling van zorgverlener.
Nee, dat is niet nodig. Je kunt hem/haar gewoon laten komen om de grote huishoudelijke klussen te doen, want deze behoren sowieso niet tot de taken van een kraamverzorgende. Op die manier heeft de kraamverzorgende meer tijd om zich extra te concentreren op jou en de baby en eventuele andere kinderen.
Nee, op het moment dat blijkt dat er een kolf nodig is weet de kraamverzorgende waar deze gehuurd kan worden.
Ja, Wij zijn een werk en leerbedrijf en willen er graag aan bijdragen dat de kennis van onze kraamverzorgenden wordt overgedragen op de volgende generatie kraamverzorgenden. In ons opleidingsplan waarborgen wij de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Tijdens het intake gesprek wordt gevraagd of je bezwaar hebt tegen de aanwezig van een student.
Ja, al onze zorgverleners zijn gediplomeerde kraamverzorgend Niveau 3, zij zijn geregistreerd bij het kenniscentrum kraamzorg, verpleegkundige Niveau 4 of verloskundige (in opleiding), die bevoegd en bekwaam zijn om kraam-technische handelingen te verrichten. Daarnaast zijn al onze medewerkers gecertificeerd volgens de borstvoedingsrichtlijnen. De Kleine Amsterdammer heeft een scholingsjaarplan volgens de richtlijnen van KCKZ. Alle medewerkers zijn in het bezit van een bewijs van goed gedrag VOG en alle zorgverleners krijgen jaarlijks praktijkbeoordeling van de praktijkopleider.
De Kleine Amsterdammer heeft in haar team gespecialiseerd zorgverleners waar je een beroep op kunt doen, zoals onder andere zorg bij meerlingen – couveuse nazorg – ziekte/handicap of aangeboren afwijkingen – zorg bij sociale of psychische problemen of zorg na sterfte.
Kraamzorg zit standaard in het basispakket van iedere ziektekostenverzekeraar en wordt dus vergoed. Op de kraamzorg zit echter wel een door de overheid bepaalde wettelijke eigen bijdrage van € 4.15 per kraamzorguur. Bij een aanvullende zorgverzekering wordt meestal de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Je kunt alle vergoedingen terugvinden in de polisvoorwaarden. Let daarbij goed op of je verzekerd bent voor uitgestelde kraamzorg of couveuse nazorg, zodat je niet voor onnodige verrassingen komt te staan in onverhoopte situaties.
Nee, wij mogen geen parkeerkosten in rekening brengen.

 

Veelgestelde vragen over borstvoeding

Wat kun je verwachten van onze Begeleiding bij Borstvoeding?

Al onze kraamverzorgenden zijn gediplomeerde professionals die met regelmaat worden bijgeschoold op het gebied van borstvoeding. Zij werken allen volgens een borstvoedingsprotocol dat regelmatig wordt geüpdatet aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van borstvoeding.
De intakeconsulent informeert naar eventuele eerdere ervaring(en)met het geven van borstvoeding en speciale behoeften ten aanzien van de begeleiding bij borstvoeding, deze worden genoteerd in je dossier. Tevens geeft de intakeconsulent uitleg over het belang van huid op huid contact met de baby en rooming-in. Zij overhandigt je de Groeigids waarin deze informatie is na te lezen.
Na de geboorte ligt je baby met zijn of haar blote lijfje tegen je aan. We zorgen voor rust, zodat jullie als ouders alle tijd hebben om te genieten van dat eerste bijzondere uur met elkaar. Je pasgeboren baby voelt je warme huid en gaat vaak al op zoek naar de borst. De eerste kleine slokjes zijn van groot belang. De kraamverzorgende geeft je uitleg over waar je op moet letten als je baby aan de borst drinkt. Ook geeft de kraamverzorgende je instructies voor de eerste nacht samen.
Je baby mag dag en nacht bij je blijven op de kamer (rooming-in). De kraamverzorgende geeft je uitleg over en ondersteuning bij het geven van borstvoeding zodat jullie allebei rustig kunnen wennen aan elkaar. Je baby mag drinken naar behoefte en dat is de eerste week heel vaak. De borstvoeding komt daardoor goed op gang. Hoe vaker je voedt des te beter kan de productie op gang komen. Belangrijk is ook om lang genoeg te voeden, bijvoeden met kunstvoeding is haast nooit nodig en wordt alleen op medische indicatie van een arts of verloskundigen geadviseerd. Praktisch alle vrouwen kunnen voldoende moedermelk produceren. De kraamverzorgende geeft uitleg over verschillende houdingen tijdens het voeden en hoe de baby goed aan de borst drinkt. Pijn hoort er niet bij, vertel dit altijd aan de kraamverzorgende, zij kan dan samen met jou naar een oplossing zoeken en/of eventueel een lactatiekundige inschakelen. Soms kan het nodig zijn om (tijdelijk) te kolven, de kraamverzorgende zal je hierin begeleiden en advies geven over hoe je je baby het beste kan voeden. Jonge baby’s kunnen in de war raken door een fopspeen of een flesje. Ze kunnen dan minder goed aan de borst gaan drinken. De kraamverzorgende zal daarom voorlopig liever geen fopspeen of flesje adviseren.
Het consultatiebureau neemt de zorg over en je kunt vanaf dat moment bij hen terecht voor de begeleiding bij borstvoeding. De kraamverzorgende zal je ook informatie geven over borstvoedingsorganisaties. Hier zijn onder andere vrouwen actief die zelf hun kinderen gevoed hebben en na een extra training allerlei vragen kunnen beantwoorden. Via onze website kun je gemakkelijk met de borstvoedingsorganisaties in contact komen, ook kun je op onze website adressen van lactatiekundigen vinden. Meestal is borstvoeding geven voor de meeste vrouwen makkelijk en plezierig. Met UNICEF en de WHO raden we je aan om de eerste zes maanden alleen moedermelk te geven. Daarna heeft je baby ook ander voedsel nodig. Je kunt borstvoeding blijven geven zo lang als jij en je baby dat willen.