Onze planners doen hun uiterste best om de continuïteit van kraamzorg te waarborgen, net zo als de balans tussen werk en privé van onze medewerksters (voor iedereen dus zo min mogelijk wisselingen). Ons medewerkers zijn één team aan kennis en ervaring . Wij krijgen regelmatig terug van cliënten dat onze plezierige collegialiteit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en als zeer prettig wordt ervaren ondanks of soms zelfs dankzij een wisseling van zorgverlener.