De verloskundige is verantwoordelijk voor het welzijn van moeder en kind. De kraamverzorgende speelt daarin een belangrijke ondersteunende rol. Op het moment dat de kraamzorg geweigerd wordt kan de verloskundige het welzijn van jou en je baby niet langer waarborgen en brengt dit de cliëntveiligheid in het geding. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt en in overleg met de verloskundige kan de kraamzorg worden stop gezet op eigen risico.