(English blog text below)

Borstvoeding voor werkende moeders

Het geven van borstvoeding aan haar baby is één van de belangrijkste punten op de agenda van een moeder. Door het geven van borstvoeding aan je baby, zorg je ervoor dat je baby de beste voeding krijgt, aangezien je met jouw melk je baby de benodigde calorieën, voedingsstoffen en antioxidanten geeft. Baby’s die regelmatig borstvoeding krijgen hebben een sterker immuunsysteem en een betere spijsvertering. Met name tijdens de eerste 6 maanden wordt het stofwisselingssysteem van baby’s gevormd en door het drinken van natuurlijke moedermelk wordt dit proces geholpen.

Volgens kinderarts Rachel Gagen speelt borstvoeding een belangrijke rol in de preventieve gezondheidszorg. Het helpt de moeder om terug te komen op het gewicht van vóór de zwangerschap, het voorkomt borst- en eierstokkanker alsmede diabetes. Bovendien verkleint het geven van borstvoeding het risico op fatale infecties in het eerste levensjaar van de baby, Gl- en ademhalingsaandoeningen en het verkleint het risico op diabetes en astma bij de baby.

Het geven van borstvoeding kan voor een werkende moeders behoorlijk ingrijpend zijn. Tenslotte is het lastig om de balans te vinden tussen het geven van borstvoeding en het bouwen aan je carrière. Maar gelukkig is het wel mogelijk, zolang je het maar goed plant en voorbereidt en bovenal toegewijd bent.

Plan vooruit

Wanneer je besluit om borstvoeding tijdens het werk te geven, dan kun je deze plannen het beste vooraf bespreken met je werkgever. Dit is belangrijk omdat je dan kunt afspreken waar jij je kunt afzonderen om te kolven, wanneer je wilt kolven, waar je de afgekolfde borstvoeding kunt bewaren en andere bijzondere afspraken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken of het mogelijk is dat je je baby meeneemt naar het werk, of dat je baby naar je werk wordt gebracht, of je eventueel parttime kunt werken of een meer flexibele werkindeling kan krijgen. Als je collega’s hebt die op het werk kolven, praat dan met hen en vraag hen om advies. Extra ondersteuning is de sleutel tot het succesvol geven van borstvoeding en werken tegelijkertijd.

De juiste benodigdheden

Het geven van borstvoeding is voor werkende moeders is een stuk makkelijker wanneer zij de juiste benodigdheden hebben. Pak de kolfbenodigdheden een avond van tevoren in zodat je niets vergeet. Maak een checklist en zet daar op: kolfapparaat, batterij (wanneer je kolfapparaat op batterijen werkt), borstvoedingsflesjes, koelelementen (voor het geval er geen koelkast op je werk is), pads (voor het geval je borsten lekken), babykleertjes en flesjes voor de babysitter. Zet alles klaar voor de volgende ochtend.

Draag de juiste kleding

Kleding is een andere belangrijke factor voor werkende moeders die borstvoeding geven. Draag een voedingsbeha die perfect past en de juiste ondersteuning biedt aan de onderkant van de borst, zelfs wanneer de cup is los gemaakt voor het voeden of kolven. Voor wat betreft de kleding, kies voor speciale voedingskleding of kleding die je aan de voorzijde kunt openen en sluiten, zoals een blouse of een wikkeljurk. Kies geen effen kleding maar kleding met een patroon om natte gedeeltes te camoufleren wanneer je borsten lekken. Vergeet geen vest of sjaal bij je te houden zodat je je extra kunt bedekken.

Regel een verzorger

Probeer kinderopvang dichtbij je werk te regelen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of familie die je vertrouwt) en laat je baby daar tijdens jouw werkuren. Op deze manier is het makkelijk om even langs te gaan en je gekolfde melk af te geven of om zelf een paar keer per dag borstvoeding te geven waarmee je het kolven kunt afbouwen.

Flesvoeding

Geef borstvoeding, bij wijze van oefening, ook met een fles om je baby eraan te laten wennen uit de fles te drinken wanneer de baby bij de kinderopvang is. Doe dit 1 week voordat je weer aan het werk gaat.

Wanneer je eerder begint met het geven van een fles met borstvoedingsmelk, dan kan dit ervoor zorgen dat je baby niet meer aan de borst wil zuigen. Dit komt omdat de baby uit de fles een constante en gelijke stroom melk krijgt en het makkelijker drinkt.

Borstvoeding thuis

Geef je baby altijd borstvoeding voordat je naar het werk gaat, wanneer je thuiskomt van het werk of gedurende weekends en vakanties. Gebruik een fles alleen voor de momenten dat je er niet bent. Dit bevordert niet alleen de aanmaak van borstvoeding maar maakt ook de keren goed dat je van je kleintje gescheiden bent.

Zorg voor jezelf

Het is van essentieel belang dat je goed voor jezelf zorgt, zodat je succesvol kunt kolven op het werk. Delegeer huishoudelijke taken aan andere gezinsleden, zodat jij niet alleen al het werk hoeft te doen. Neem voldoende rust. Eet voedzame maaltijden. Drink voldoende. Maak een wandeling of doe wat rekoefeningen. Neem ook wat tijd voor jezelf. Maar het meest belangrijk, maak jezelf niet te druk. Vanzelfsprekend zijn de eerste paar dagen als je weer aan het werk bent en borstvoeding moet geven een uitdaging. Maar maak je er niet te druk over, probeer te ontspannen en te genieten van deze wonderlijke ervaring. Uiteindelijk zal je je weg erin vinden.

In English

Breastfeeding For Working Mothers

One of the most important items on a mother’s agenda is breastfeeding her baby. Breastfeeding is a very important event for the baby and the mother. By breastfeeding your baby, you can make sure that your baby gets the best possible nourishment since breastfeeding your natural milk gives your baby the necessary calories, nutrients and antioxidants that your baby needs. Babies who get fed with breast milk regularly are able to have a stronger immune system, as well as a better digestive system. Especially during the first 6 months, the digestive system of babies gets formed and as a result, drinking natural mother’s milk aids this process.

Pediatrician Rachel Gagen says breastfeeding plays a huge role in preventative health-care. It helps morns get back to that pre-pregnancy weight, prevents breast and ovarian cancer, and diabetes. And for babies she says it decreases the risk for fatal infections in the first year of life, GI illnesses, respiratory illness, it decreases the baby’s risk for diabetes, and the baby’s risk for asthma.

Breastfeeding for working mothers can be overwhelming. After all, it is tricky to balance nursing and having a career. But fortunately, it is possible as long as you do a little planning and preparation and you are committed.

Here are tips for working mothers:

Plan Ahead
If you decide to breastfeed at work, it would be best to talk about your plans to breastfeed with your employer. This is important so you can discuss where you can pump your breasts in private, when you will pump, where you will store breast milk and other special arrangements such as bringing your baby to work, visits from your baby, work part-time or a more flexible schedule. If you have co-workers who pump milk at work, talk to them and ask for advice. Having support is the key to successfully breastfeed and work at the same time.

Have The Right Tools
Breastfeeding for working mothers will be a lot easier if they have the right tools. Pack your pumping essentials the night before so you will not forget anything. Things that you could include to your checklist include, breast pump, battery (if you use a battery operated breastpump), breast milk storage containers, ice-box (if no refrigerator at your workplace), nursing pads (in case of leaking), baby cloth and bottles to be brought to the babysitter. Get everything ready to go on the next morning.

Wear The Right Clothes
Clothing is another important factor for working morns who breastfeed. Wear a nursing bra that fits perfectly and offers adequate support to the bottom of the breast even when the flap is open. For clothes, go for nursing clothes or apparels that fasten in the front such as a button-down polo or a wraparound dress. Choose patterned clothes over plain ones to camouflage wet areas if your milk leaks. Do not forget to keep a cardigan or a scarf in your desk for extra coverage.

Arrange Caregiver
Try to find a childcare provider ( e.g. a daycare center or a family member you trust) close to your workplace and leave your baby there during work hours. This way, you could come over and give your pumped milk to the caregiver or nurse your baby a couple of times a day and cut down pumping at work.

Bottle-feeding
Practice bottle-feeding with your baby because when you send your baby to baby care provider/ babysitter, your baby needs to take milk from bottle instead of your breast. Therefore, 1 week before returning to work, you could start your baby with bottle, of course with your breast milk. Disadvantage of starting your baby early with bottle might cause the baby refuses to suck from your breast any more. This is because baby will normally prefer a constant and smooth flow of milk when using bottle.

Breastfeed At Home Exclusively breastfeed your little one before going to work, when you come home from work or during weekends and holidays. Just reserve any expressed breast milk for times you are away. Not only will this increase your milk supply but it will also make up for the times you are separated from your precious angel.

Take Care of Yourself
It is also very important that you take good care of yourself so you can pump successfully at work. Designate household chores to other family members so you do not have to do all the work. Get plenty of rest. Eat nutritious foods. Drink plenty of fluids. Go for a short run or do some stretching. Allot a few minutes for some “me time”. Most importantly, do not stress yourself out. Sure, the first few days of breastfeeding and going back to work will be challenging. But, try not to worry too much and just relax and enjoy this wonderful experience. Sooner or later, you will find your nursing groove.