Borstvoedingsspecialist

Begeleiding bij borstvoeding

Tijdens de kraamtijd zal de kraamverzorgende helpen met het aanleggen van de baby aan de borst en alle informatie geven die nodig is om deze periode te laten slagen. Voor de meeste moeders is deze hulp en voorlichting voldoende. Soms kan het door omstandigheden gewenst zijn om een lactatiekundige te raadplegen tijdens de kraamperiode of daarna.

De Kleine Amsterdammer werkt samen met Lactatiekundige praktijk & winkel De Boezemvriend. Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding. Onze kraamverzorgenden hebben in de kraamweek contact met de lactatiekundige wanneer daar reden voor is.

Redenen om de lactatiekundige in te schakelen zijn:

Problemen bij het aanleggen van de baby

Wanneer het voeden pijn doet

Te weinig of te veel melk

Onvoldoende groei van de baby

Borstontsteking(en)

Vroeggeboorte

Ziekte of handicap van de baby of moeder

Opnieuw beginnen met borstvoeding (re-lactatie)

boezemvriend_kleine_amsterdammer

De Boezemvriend

Profiteer optimaal

Cliënten die ingeschreven staan voor kraamzorg bij De Kleine Amsterdammer kunnen bij De Boezemvriend de cursus borstvoeding volgen met 50% korting. Wil je een borstvoedingscursus volgen, klik dan hier.

Bij de Boezemvriend is het mogelijk om een kolf te huren om eventueel de borstvoeding op gang te helpen,  je kunt de kolf 7 dagen per week ophalen of laten thuisbezorgen met de bezorgservice. Daarnaast heeft de Boezemvriend  een breed assortiment kolven voor de verkoop. Kom eens binnenlopen op een van de inloop-kolfochtenden. Op iedere woensdag en zaterdag kun je onder begeleiding van de lactatiekundige de verschillende kolven zelf uitproberen en je ontvangt ook nog eens 10% korting als je een kolf aanschaft tijdens de kolfochtend.

Uitgangspunt voor het borstvoedingsbeleid zijn de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’, die door UNICEF en de WHO zijn opgesteld. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen.

Dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.

Dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.

Dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.

Dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven.

Dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden.

Dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.

Dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.

Dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.

Dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt.

Dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoeding-organisaties.


richtlijn

who

50% korting

Cliënten die ingeschreven staan voor kraamzorg bij De Kleine Amsterdammer kunnen bij De Boezemvriend de cursus borstvoeding volgen met 50% korting.

Cursus borstvoeding