Borstvoedingsspecialist

Begeleiding bij borstvoeding

Tijdens de kraamtijd zal de kraamverzorgende helpen met het aanleggen van de baby aan de borst en alle informatie geven die nodig is om deze periode te laten slagen. Voor de meeste moeders is deze hulp en voorlichting voldoende. Soms kan het door omstandigheden gewenst zijn om een lactatiekundige te raadplegen tijdens de kraamperiode of daarna.

De Kleine Amsterdammer heeft lactatiekundigen in dienst die ook werkzaam zijn voor De Boezemvriend. Een lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding. Onze kraamverzorgenden schakelen, in overleg met of op verzoek van jou, in de kraamweek de lactatiekundige in voor overleg of een consult.

Redenen om de lactatiekundige in te schakelen zijn:

Problemen bij het aanleggen van de baby

Wanneer het voeden pijn doet

Te weinig of te veel melk

Onvoldoende groei van de baby

Borstontsteking(en)

Vroeggeboorte

Ziekte of handicap van de baby of moeder

Plan opstellen voor na de kraamweek

boezemvriend_kleine_amsterdammer

De Boezemvriend

Borstvoedingscentrum

Omdat een borstvoedingsprobleem vaak ook met de juiste informatie en inzichten te voorkomen is, delen wij graag onze kennis met je voor, tijdens en na je borstvoedingsperiode. Samen met de lactatiekundige kun je daarom een borstvoedingsplan opstellen om gezamenlijk je borstvoedingsperiode zo optimaal mogelijk in te richten.

Ook is het mogelijk om een kolf te huren om eventueel de borstvoeding op gang te helpen. Je kunt de kolf 7 dagen per week ophalen bij een MYPUMP unit of maandag t/m vrijdag thuis laten brengen met de gratis bezorgservice. Daarnaast heeft de Boezemvriend  een breed assortiment kolven voor de verkoop. Wil je een borstkolf kopen dan kan je tijdens de kolfclub, onder begeleiding van de lactatiekundige, de verschillende kolven eerst zelf uitproberen.

Uitgangspunt voor het borstvoedingsbeleid zijn de ‘Vijf standaarden’, die door UNICEF en de WHO zijn opgesteld. (voorheen de Tien Vuistregels voor het welslagen van borstvoeding)

Organisaties voor moeder- en kindzorg hebben beleid vastgelegd waarmee elk kind een optimale start kan maken. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar voeding in de eerste twee levensjaren

Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zicj. Het huidcontact duurt minimaal een uur.

Ouders krijgen uitleg -ongeacht de voedingskeuze- over voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van hun kind.

Vrouwen kunnen geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot voeding.

Ouders worden gesteund in het ontwikkelen van een hechte band met hun kind en het nemen van geïnformeerde beslissingen over de verzorging en behandeling van hun kind.

Achter de vijf standaarden zitten drie principes:

Elk kind heeft recht op een optimale start in het leven

Ouders worden met respect behandeld met inachtneming van hun culturele achtergrond en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie, zodat zij hun kinderen optimaal kunnen voeden in de eerste levensjaren

Goede voedingsgewoontes en in het bijzonder het geven en krijgen van borstvoeding, zorgen voor optimale gezondheid van moeder en kind.


richtlijn

who

Borstvoedingscursus

De borstvoedingscursus is bedoeld voor jou en je partner om algemene kennis te verkrijgen over borstvoeden en de eerste veertig dagen van jullie kindje. Omdat je bij De Kleine Amsterdammer bent ingeschreven mag je gratis deelnemen aan de cursus bij De Boezemvriend. Neemt telefonisch of via de mail contact met ons op om je aan te melden.

Cursus borstvoeding